ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ​Α ΤΟΥ κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝ​Η ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Στην παρούσα καταχώρηση, μπορείτε να ενημερωθείτε για ότι αφορά :

1. Τον κανονισμό ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον συνάδελφο Ντίνο Μακέδο, στον σύνδεσμο :

 http://dkmtkm.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΙΚΑ_-ΕΤΑΚ-ΚΑΙ-ΛΟΙΠΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-_-ΜΑΚΕΔΟΣ-11-04-2012.pdf

2. Το ταμειακό υπόλοιπο του ΤΣΕΜΕΔΕ, μετά το κούρεμα, στον σύνδεσμο :

http://dkmtkm.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ΤΑΜΕΙΑΚΟ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ-ΤΣΜΕΔΕ-ΜΕΤΑ-ΤΟ-ΚΟΥΡΕΜΑ.pdf

3. Τις προϋποθέσεις λήψης βοηθήματος, σε περιπτώσεις διακοπής επαγγέλματος, στον σύνδεσμο :

http://dkmtkm.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΛΗΨΗΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ-3-4-2012.pdf